Nasze aplikacje

Doświadczeni specjaliści zatrudnieni w naszej firmie projektują i uruchamiają nowoczesne systemy automatyki dla zakładów przemysłowych wielu branż na terenie całej Polski oraz w wielu krajach Europy i świata.

Wykonywaliśmy projekty i uruchomiliśmy systemy automatyki takich instalacji jak:

systemy sterowania, regulacji i wizualizacji pieców przemysłowych do cieplnej obróbki stali i podgrzewania wsadu

 • z wysuwnym trzonem,
 • przepychowych,
 • pokrocznych,
 • hartowniczych i do odpuszczania,
 • wgłębnych,
 • z atmosferą ochronną,

systemy sterowania i wizualizacji hutniczych linii technologicznych:

 • walcowni,
 • linii ciągłego wytrawiania blach,
 • zbijania zgorzeliny,
 • znakownice,

systemów sterowania, regulacji i wizualizacji urządzeń energetycznych:

 • bloków energetycznych,
 • obrotowych podgrzewaczy powietrza,
 • kotłów,
 • palników kotłowych.

systemy sterowania i wizualizacji linii cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach,

systemy sterowania konfekcjonowania arkuszy blach stalowych i z metali kolorowych,
systemy sterowania, regulacji i wizualizacji pieców przemysłowych do cieplnej obróbki metali kolorowych,

systemy sterowania i wizualizacji instalacji ochrony środowiska:

 • instalacji do regeneracji węgla aktywnego,
 • przepompownią przewałową,
 • zespołem filtrów workowych,

systemy sterowania linii w przemyśle motoryzacyjnym:

 • lakierni nadwozi,
 • lakierni kataforetycznej części,
 • linii do montażu poduszek powietrznych,
 • linii do montażu chłodnic samochodowych,
 • linii produkcji granulatu do opon samochodowych,

system termowentylacji hal produkcyjnych,
system sterowania urządzeń magazynowych:

 • magazyn wysokiego składowania,
 • paletyzery,
 • owijarki,

stanowiska kontroli:

 • układ naważania topników,
 • testowanie ciśnieniowe rur,
 • ciągłego pomiaru grubości blachy zimnej metodą laserową,
 • pomiaru grubości ścianek bocznych butli ciśnieniowych
 • jakości dla walcowni rur.

system monitoringu wybuchów dla wanien cynkowniczych